İLAN ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINDAN (14.08.2017)

İLAN

ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINDAN

 

1.      Aşağıda dökümü yazılı olan Mülkiyeti Odamıza ait çeşitli metrekarelerde bulunan işyerleri, kiraya verilmek üzere 2886 Sayılı Kanunun 35/c maddesi hükmünce açık artırma usulüyle 22/08/2017 Salı günü saat 10:00’da başlayıp sırayla sıra numarasına göre ihaleye çıkartılacaktır.

2.      İhaleye girebilmek için;

a.      İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgeleri,

b.     Noter tasdikli imza sirküleri

c.      Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini,

d.     İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile, vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,

e.     Yıllık muhammen bedelin %3’ü oranında Isparta Ticaret ve Sanayi Odası adına alınmış geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

3.      İhale Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yeni Hizmet Binası 3. Kat Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4.      Bu ihaleye ait Şartname mesai saatleri içerisinde Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliğinde vehttp://www.itso.org/adresinde görülebilir.

5.      Telgrafla veya faksla yapılacak müracaatlar ve postadan gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6.       1, 2, 3, 4 ve 10 nolu işyerleri kiraya verilecektir.

7.      İhale öncesi teminat miktarı yıllık muhammen bedelin %3’ü, sözleşme anında teminat miktarı yıllık muhammen bedelin %6’sı ile sözleşme masrafları ve karar pulu bedelidir.

8.      İdare hiçbir ihale kanununa tabi olmadığı için ihaleyi yapıp yapmamakta istediği şekilde ihaleyi sonuçlandırmakta tam yetkili ve serbesttir. Bundan dolayı hiçbir sorumluluk altına girmez. İlan olunur.

 

 

Sıra No

Adresi

M2

MUHAMMEN BEDELİ (NET)

GEÇİCİ TEMİAT (%3)

İHALE TARİHİ

1

Çünür Mahallesi İstanbul Yolu Üzeri 102 cadde Isparta Ekonomi Kampüsü Hizmet Binası

1 Nolu işyeri

44,5

6.500,00 TL /Aylık

 

 

2.340,00 TL

22/08/2017

2

Çünür Mahallesi İstanbul Yolu Üzeri 102 cadde Isparta Ekonomi Kampüsü Hizmet Binası

2 Nolu İşyeri

40,7

5.500,00 TL /Aylık

 

 

1.980,00 TL

22/08/2017

3

Çünür Mahallesi İstanbul Yolu Üzeri 102 cadde Isparta Ekonomi Kampüsü Hizmet Binası

3 Nolu İşyeri

40,7

5.500,00 TL /Aylık

 

 

1.980,00 TL

22/08/2017

4

Çünür Mahallesi İstanbul Yolu Üzeri 102 cadde Isparta Ekonomi Kampüsü Hizmet Binası

4 Nolu İşyeri

40,7

5.500,00 TL /Aylık

 

 

1.980,00 TL

22/08/2017

5

Çünür Mahallesi İstanbul Yolu Üzeri 102 cadde Isparta Ekonomi Kampüsü Hizmet Binası

10 Nolu İşyeri

30

3.500,00 TL /Aylık

 

 

1.260,00 TL

22/08/2017

  ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASINA OFİS İŞ YERİ ŞARTNAMESİ