Dijital İletişim Ağı

 

Projenin Süresi:22 Nisan 2011 - 22 Ağustos 2012

 

Projemizin Amaçları:

 • Yapılacak saha çalışması sonucunda üyelerimizin mevcut potansiyelini öğrenmek,
 • Üye memnuniyetini arttırmak,
 • Üye bilgilerine rahat ulaşmak,
 • Üyelerin iş performanslarını artırmaya yardımcı olmak,
 • Uluslararası pazara açılımı kolaylaştırmak,
 • Uluslararası alanda firmaların tanıtımına yardımcı olmak,
 • Sektörel iletişimi hızlandırmak ve daha kolay hale getirmek,
 • Plananan ihracat ve firmalara ait web siteleri projelerine zemin hazırlamak

 

Proje Kapsamında Yapılacak İşler

 • Proje ekibinin kurulması,
 • Makina, ekipman satın alınması,
 • Yeterli bilişim alt yapısının oluşturulması,
 • Gerekli yazılımların hazırlanması,
 • Gerekli tanıtımların yapılması,
 • Odadamızın gerekli fiziksel çalışma ortamı için hazırlanması,
 • Saha çalışmasına çıkılarak firmalardan gerekli bilgilein toplanıp oluşturulan sisteme girilmesi.

 

Proje Bütçesi

 • Eş Finansman: 22.759,00 TL
 • Eş Hibe: 68.196,00 TL
 • Toplam: 90.928,00 TL