Sanayi Tezleri Programı

T.C: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Sanayi Tezleri Programı (San- Tez), sanayicilerimizin Ar- Ge ’ye dayalı ihtiyaçlarının, Üniversite- Sanayi İşbirliği kapsamında ve bilimsel yaklaşımlarla çözüme kavuşturulmasını amaçlamaktadır. SAN- TEZ, katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesini, rekabet gücünün artırılmasını, KOBİ’lerin teknoloji ve Ar- Ge kültürü edinmelerini, sanayicilerimizin kendi öz varlıkları ile gerçekleştiremeyecekleri Ar- Ge, teknoloji ve inovasyona yönelik çalışmaların hem devlet hem de üniversite desteği ile gerçekleştirilmesini hedeflemektedir. Desteklenmesine karar verilen SAN- TEZ projelerine bakanlık tarafından, toplam proje bedelinin en fazla %75 oranında hibe destek sağlanmaktadır. Bu durumda toplam proje bedelinin % 25’nin kuruluş tarafından nakdi olarak karşılanması gerekmektedir.