İşbirliği Projeleri

1.Gülün Yolculuğu Projesi

Proje Bütçesi: 132.000 TL

İşbirliği Yapılan Kuruluş: Isparta Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği

2013

 

2.İki Bayram Bir Oyuncak Projesi

İşbirliği Yapılan Kuruluş: Isparta Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği

2013

 

3.Kadın Girişimciliği Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması Durum Tespiti ve Yönlendiricilik

Başvuru Yapılan Kuruluş: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (Doğrudan Faaliyet Destek Programı)

Proje Bütçesi: 36.000 TL

İşbirliği Yapılan Kuruluş: Isparta Kadın Girişimciler Kurulu

2013

 

4.Kadına ve Çocuğa Şiddet

Başvuru Yapılan Kuruluş: Avrupa Birliği (MFİB)

Proje Bütçesi: 150.000 Euro

İşbirliği Yapılan Kuruluş: El Ele Derneği

 

5.İş Dünyası Kayıtsız Kalmıyor

Başvuru Yapılan Kuruluş: Avrupa Birliği (ÇSGB)

Proje Bütçesi: 220.000 Euro

İşbirliği Yapılan Kuruluş: Süleyman Demirel Üniversitesi

 

6.KOBİ’ler İçin Sonuç Odaklı Ar-Ge/Yenilik Mentörlük Mekanizması

Başvuru Yapılan Kuruluş: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK)

İşbirliği Yapılan Kuruluş: Süleyman Demirel Üniversitesi

 

7.Mermer Sektörü URGE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi projesi)

Başvuru Yapılan Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı

İşbirliği Yapılan Kuruluş: Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği

 

8.Batı Akdeniz Bölgesi Sanayi Envanterinin Çıkartılması Projesi

Başvuru Yapılan Kuruluş: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

İşbirliği Yapılan Kuruluş: Antalya Teknokent A.Ş.

 

9.Isparta Girişimcilik ve İnovasyon Kampüsü

Başvuru Yapılan Kuruluş: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

İşbirliği Yapılan Kuruluş: SDÜ