HİZMETLERİMİZ

Etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak; kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere, idarelerin uyması gereken usul ve esasları düzenlemek üzere; “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” 31 Temmuz 2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik gereğince (6. Madde); kamu hizmetlerini doğrudan sunan birimler tarafından kamu hizmet standardı tablolarının hazırlanarak, vatandaşların kolayca görebileceği panolarda ve kurumsal internet sayfalarında ilan edilmesi husuları hüküm altına alınmıştır.

Kanun Gereğince Isparta Ticaret ve Sanayi Odası olarak gerekli çalışmalar sonucunda tüm sunulan hizmetlere ilişkin Kamu Hizmet Standardı tabloları hazırlanmıştır.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası olarak etkin, hızlı, kaliteli hizmet vermek; üyelerimize çözüm odaklı, yapıcı ve kaliteli hizmet sunmak öncelikli amacımızdır.