İhracata Yönelik Devlet Kurumları

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Bakanlar Kurulu’nun 27.12.1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Kararı’nın 4’üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Hazine Müsteşarlığınca AB ve GATT normlarına uygun olarak çeşitli enstrümanlar halinde hazırlanmıştır.

Ülkemizde devlet desteği uygulamaları, 27.12.1994 tarihli ve 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı kapsamında, prensip olarak gelişmiş ve batılı ülkelerin uygulamalarına paralel bir şekilde ve “bir faaliyetin yapılması” şartına bağlı olarak gerçekleştirilmektedir.