Personel Çalışma saatleri ve Gece Çalışma Hakkında (31.05.2017)

İlgi: Port Akdeniz Tarafından 17/GMD/852 sayılı, 29.05.2017 tarih ve Personel  Çalışma saatleri ve Gece Çalışma Hakkında konulu yazı aşağıda sunulmuştur.

Sayın Yetkililer,

En önemli değerimiz olan iş gücünün ve insan kaynağının hem ruhen hem de bedenen sağlıklı koşullarda ve çalışma usullerinde çalışabilmesi kanuni olduğu kadar hepimizin insani sorumluluğu olduğunu düşünmekteyiz. Bu sebeple, her geçen gün sizlerle birlikte daha yüksek çalışma standartları ve daha emniyetli çalışma koşullarını sağlayabilmesi çabası içerisindeyiz.

Bildiğiniz üzere liman işletmemiz yüksek tehlike sınıfında yer almakta ve vardiyalı sistemde 7/24 faaliyet göstermektedir. Bu bağlamda liman sahamızda çalışan personelimizin çalışma usulleri ve saatlerinin yasal mevzuatta belirtilen saatlere göre belirlemeniz gerekmektedir. Çalışma saatleri ile ilgili yasal zorunluluklar aşağıda ayrıntılı olarak belirtilmektedir.

“4857 Sayılı İş Kanununun 63. Ve 69. Maddelerinde günlük çalışma süresinin  7.5 saat, haftalık çalışma süresinin 45 saat olduğu, fazla mesai dahil işçinin günde en fazla 11 saat çalıştırılabileceği, gece en geç saat 20:00’da başlayarak en erken 06:00’ya kadar geçen ve her halde en fazla 11 saat süren dönemin gece çalışma süresi olduğu ve bu 11 saatlik süre içerisine rastlayan gece çalışmasının 7.5 saati geçemeyeceği , postası değiştirilecek işçinin 11 saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamayacağı, haftalık izinlerin 4857 sayılı iş Kanunun 46. Maddesine riayet ederek düzenlenmesi , yıllık ücretli izinlerin ilgili yönetmelikte belirttiği şekilde kullanılması gerektiği hususları ve mer’i mevzuatı gerektirdiği gerekli eğitim, sertifika ve belgeler ve hükümler.”

Üyelerimize Duyurulur.