HAKKIMIZDA

ITSO 1867 yılında Mutasarrıf Şevket Bey tarafından kurulmuştur. 1867–1868 yıllarında Isparta’da Mutasarrıf olarak görev yapan Şevket Bey Ticaret Odasının kuruluşuna öncülük etmiştir. 1867 yılında Çallızade Hacı Mehmet Efendi Ticaret Odası Başkanı olarak atanmıştır. Altı kişiden oluşan Oda Meclisine ise Vanlızade Hacı Ahmet Bey, Yunuszade Fevzi Bey ve tüccardan Bakkalzade Hacı İbrahim Efendi ile Ayrıca ikisi Rum, birisi Ermeni temsilci tayin edilmiştir. 1911 yılında yayımlanan bir nizamname ile Isparta Ticaret ve Sanayi Odası yasal hüviyet kazanmıştır.

Kurtuluş savaşının başlamasıyla birlikte ve Isparta’daki Rumların başka vilayetlere göçleri sebebiyle 1921 yılında odanın faaliyetleri durmuştur. Rumların Kurtuluş Savaşını müteakiben sınır dışı edilmesi sırasında eşyalarının halk tarafından satın alınması sebebiyle halkın elinde yeterli sermaye birikimi kalmamıştı. Dönemin sermaye sahiplerinin tefecilik yaparak halkı soymasına tekrar seyirci kalmak istemeyen ve tüccarın bankalardan kredi almasını sağlamak isteyen Isparta eşrafının ileri gelenlerinin çalışmaları sonucu 1924 yılında yeniden Oda faaliyete geçirilmiştir. Yeniden faaliyete başlayan oda başkanlığına Sarı Hacıoğlu Süleyman, sekreterliğe Arapzade Şükrü Bey, üyeliklere ise Kaçkınzade Hasan Hüseyin Bey, Ciğerzade Hacı Ali Bey, Bakkalzade İbrahim Bey seçilmişlerdir.

O günden beri faaliyetlerini sürdürmekte olan Odamız 5174 sayılı Kanun hükmüne göre, hükmi şahsiyeti haiz kamu kurumu niteliğinde bir mesleki teşekküldür. Şu an Görevde Bulunan Odamız Meclisi 07/04/2018 tarihinde yapılan seçimle göreve başlamıştır. Meclis Başkanımız Osman ŞAHLAN ve Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa TUTAR'dır. Odamız 1960 - 2017 yılları arasında Mimar Sinan'da bulunan 5 katlı binasında, üyelerine yarım asrı aşkın bir süre hizmet vermiştir.

2013 yılında Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü BAŞDEĞİRMEN'in projesi olarak hayata geçirilen ''Isparta Ekonomi Kampüsü'' Projesi çerçevesinde odamız, Ticaret Borsası, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Eczacılar Odası, İş-Kur, KOSGEB, TSE temsilcilikleri, Teknoloji Transfer Ofisi, İş Adamı Derneklerinin bulunduğu 20 bin metrekarelik dev bir kampüste, 2017 yılından itibaren üyelerine hizmet vermeye devam etmektedir.