HAKKIMIZDA

ITSO 1867 yılında Mutasarrıf Şevket Bey tarafından kurulmuştur. 1867–1868 yıllarında Isparta’da Mutasarrıf olarak görev yapan Şevket Bey Ticaret Odasının kuruluşuna öncülük etmiştir. 1867 yılında Çallızade Hacı Mehmet Efendi Ticaret Odası Başkanı olarak atanmıştır. Altı Kişiden oluşan Oda Meclisine ise Vanlızade Hacı Ahmet Bey, Yunuszade Fevzi Bey ve tüccardan Bakkalzade Hacı İbrahim Efendi ile Ayrıca ikisi Rum, birisi Ermeni temsilci tayin edilmiştir. 1911 yılında yayımlanan bir nizamname ile Isparta Ticaret ve Sanayi Odası yasal hüviyet kazanmıştır.

Kurtuluş savaşının başlamasıyla birlikte ve Isparta’daki Rumların başka vilayetlere göçleri sebebiyle 1921 yılında odanın faaliyetleri durmuştur. Rumların Kurtuluş Savaşını müteakiben sınır dışı edilmesi sırasında eşyalarının halk tarafından satın alınması sebebiyle halkın elinde yeterli sermaye birikimi kalmamıştı. Dönemin sermaye sahiplerinin tefecilik yaparak halkı soymasına tekrar seyirci kalmak istemeyen ve tüccarın bankalardan kredi almasını sağlamak isteyen Isparta eşrafının ileri gelenlerinin çalışmaları sonucu 1924 yılında yeniden Oda faaliyete geçirilmiştir. Yeniden faaliyete başlayan odanı başkanlığına Sarı Hacıoğlu Süleyman, sekreterliğe Arapzade Şükrü Bey, üyeliklere ise Kaçkınzade Hasan Hüseyin Bey, Ciğerzade Hacı Ali Bey, Bakkalzade İbrahim Bey seçilmişlerdir.

O günden beri faaliyetlerini sürdürmekte olan Odamız 5174 sayılı Kanun hükmüne göre, hükmi şahsiyeti haiz kamu kurumu niteliğinde bir mesleki teşekküldür. Şu an Görevde Bulunan Odamız Meclisi 13/05/2013 Tarihinde Yapılan Seçimle Göreve Başlamıştır. Meclis Başkanımız Osman ŞAHLAN ve Yönetim Kurulu Başkanımız Şükrü BAŞDEĞİRMEN'i Seçerek Hizmete Devam Etmektedir. Odamız, Hizmetlerini Kendi Mülkiyetinde Bulunan 5 Katlı Binamızın 2. ve 3. Katlarında 12 Personel ile Bilgisayar ve İnternet Destekli Modern ve Çağdaş Çalışma Ortamında Yürütmektedir.