Maden Atıkları Yönetmeliği (01.08.2017)

İlgi: TOBB’dan gelen 28.07.2017 tarih, 11825 sayılı ve Maden Atıkları Yönetmeliği konulu yazı aşağıda sunulmuştur.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgi yazısında; maden atıklarının yönetiminde kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve ülke genelinde etkin bir yönetim modelinin oluşturulması amacıyla, 2016 / 21 /EC sayılı AB Maden Atıkları Direktifi ile uyumlu olarak hazırlanan ve 15 Temmuz 2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan Maden Atıkları Yönetmeliği’nin 15 Temmuz 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiğini hatırlatılmaktadır.

Bu tarihten itibaren maden atıklarının yönetimine ilişkin iş ve işlemlerin , söz konusu Yönetmelik ve maden atıklarının yönetimi hususunda bahçe konu Bakanlık tarafından çıkarılan alt muvzuat hükümlerin doğrultusunda tesis edileceği belirtilmektedir.
Koyu ilgili üyelerimize duyururuz.