İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri (09.08.2017)

İlgi:  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen 03.08.2017 tarihli, 12210 sayılı ve İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri konulu yazı aşağıda sunulmuştur.

İlgi:  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınan 28.07.2017 tarihli ve 22789349 -320.03.03- E.1860730 sayılı yazı aşağıda sunulmuştur.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınan ilgide kayıtlı yazıda, ihraç ürünlerin ambalajlanmasında kullanılan ahşap malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmaması nedeniyle 2017 yılı Haziran ayında 17 adet bildirim alındığı belirtilerek, bu bildirimlerin büyük bir kısmının bitkisel veya hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri için olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin 27.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı resmi Gazete’de yayımlanan “Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşletme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik ” Hükümlerine göre işletme tabi tutulmuş ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine göre (ISPM15) işaretlenmiş olması gerektiği hatırlatılmaktadır.

Yazıda devamla,  Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerden alınan bu bildirimlerin elektronik  sistem  üzerinden diğer ülkeler tarafından da görülebildiği, bu nedenle ülkemizin bu alandaki imajının zedelendiği vurgulanmaktadır.

AB üyesi veya diğer ülkeler tarafından ülkemiz menşeli ürünlere ilave tedbirler getirilmemesini teminen, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin uluslararası mevzuata uygun olması için azami itina gösterilmesi hususunda ilgili üyelerimize duyurulur.