Yatırımlara Tahsis (12.01.2018)

 

 

İlgi: Isparta Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 08.01.2018 tarih, 80065393 – 000-211 sayılı ve Yatırımlara Tahsis konulu yazı aşağıda sunulmuştur.

İlimiz, Merkez İlçesi , Kuleönü Beldesi ile Bozanönü ve Büyük Gökçeli Köylerinde bulunan mülkiyet Hazineye ait ve ekli ilan metninde tapu nitelikleri belirtilen taşınmazların, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında değerlendirilmek üzere ilan edilmesi Bakanlığımız (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülmüştür.

Buna göre, İdaremizce hazırlanan ilan metni ilişikte gönderilmiş olup, söz konusu metnin ilan edilmesi ve ilan edildiğine dair tutanağın bir örneğinin gönderilmesi hususunda,

Üyelerimize duyurulur.