ilan (13.03.2018)

İlgi: Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından 86039450 sayılı ve ilan konulu yazı ekte sunulmuştur.

                                   TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA

Özelleştirme kapsam ve programında yer alan muhtelif taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin süre uzatımı ilanı, üyelerimize duyurulmak üzere ekte bilgilerinize sunulmuştur.


ilgi: Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından 86039450-823.02 sayılı, İlan konulu yazı ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA

Özelleştirme kapsam ve programında yer alan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ye ait bazı fabrikaların özelleştirilmesine ilişkin ilan. Üyelerimize duyurulur.


ilgi: Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından 86039450-823.02 sayılı, İlan konulu yazı ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Çayağzı (Riva) Mahallesi, 212 no.lu parselde yer alan 17.687 m2 yüzölçümü, 213 n.lu parselde yer alan 16.625 m2 yüzölçümü taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alan ve bu alan üzerindeki binaların bir bütün halinde özelleştirilmesine ilişkin ilan , üyelerimize duyurulmak üzere ekte sunulmuştur.


ilgi: Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından 86039450-823.02 sayılı, İlan konulu yazı ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA


Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Dinar 2 Hidroelektrik Santralinin özelleştirilmesine ilişkin ilan üyelerimize duyurulur.