STS/Akıllı (Smart) Takograf Uygulamasına İlişkin Duyuru (09.08.2019)

İlgi: TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ tarafından 02.08.2019 tarihli, 34221550-257-8022 sayılı ve STS/Akıllı (Smart) Takograf Uygulamasına İlişkin Duyuru konulu yazısı aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

Uluslararası taşımacılıkta takograf uygulaması ile ilgili hususlar, Birleşmiş Millet Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) tarafından yürütülmekte olan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR) ile düzenlenmektedir.

Bununla birlikte, 15 haziran 2019 tarihi itibari ile AB üyesi ülkeler, AB mecrası içerisinde yapacakları taşımacılıkta, AB mevzuatına (2019/799 ve 165/2014 AB Regülasyonları) göre, akıllı (smart) takograf uygulamasına geçmiş bulunmaktadır ve bu tarih itibari ile AB üyesi ülkelerde tescil edilen araçlarda akıllı takograf şartı aranmaya başlamıştır. Ancak bu uygulama sadece AB üyesi ülkelerin sınırları içerisinde tescil edilen araçları ilgilendirmekte olup AB üyesi olmayan, ülkemiz gibi, AETR’ye taraf ülkelerde tescil edilen araçlar için böyle bir zorunluluk şu an için bulunmamaktadır. 

Uluslararası karayolu taşımacılık operasyonları sırasında akıllı takograf kullanımının, ülkemiz gibi AB üyesi olmayan AETR’ye taraf ülkeler için hangi tarihte zorunlu hale geleceği ise henüz bilinmemektedir.

Bu itibarla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın akıllı (smart) takograf ile ilgili olarak yapmış olduğu 4 Temmuz 2019 tarihli bilgilendirmeye istinaden, ülkemizden AB üyesi devletlere veya AB üyesi devletlerden ülkemize, ülkemiz nakliyecisi tarafından  yapılacak uluslararası taşımacılık işlemlerinde kullanılan ve takograf kullanması gereken araçlarda akıllı takograf kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bir başka deyişle, ülkemizde tescil edilerek, AB üyesi veya AB üyesi olmayan herhangi bir AETR ülkesine taşımacılık yapmakta olan araçların akıllı takograf takma zorunluluğu yoktur.

Konu hakkındaki ulusal ve uluslararası mevzuat düzenlemeleri Birliğimizce yakinen takip edilmekte olup, gelişmeler hakkında bilahare bilgi verilecektir.

Üyelerimize Duyurulur.