E-Arşiv Fatura düzenlemesi hk. (01.11.2019)

İlgi: TÜKRİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ tarafından 30.10.2019 tarihli, 34221550-010.01-10831 sayılı ve E-Arşiv Fatura düzenlemesi hk. konulu yazısı aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 509 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 01/01/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 bin TL'yi, vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarının 5 bin TL'yi aşması halinde, söz konusu faturaların e-Arşiv Fatura olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca sunulan e-Belge düzenleme portalı üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.

EK: 509 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  (56 Sayfa)

Yazının ekleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

Üyelerimize duyurulur.