Muratbey Gümrük Müdürlüğü’nde 7/24 Mesai Sistemi Pilot Uygulamasına Geçiş (25.12.2019)

İlgi: TÜRKİYE ODALAR VE BORSALA RBİRLİĞİ tarafından 25.12.2019 tarihli, 34221550-100-12751 sayılı ve Muratbey Gümrük Müdürlüğü’nde 7/24 Mesai Sistemi Pilot Uygulamasına Geçiş konulu yazısı aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

İlgi: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 23.12.2019 tarihli ve E-00050658200 sayılı yazısı.

İlgi’de kayıtlı yazıda, İstanbul Gümrük Müdürlüğü bağlantısı Muratbey Gümrük Müdürlüğü’nün 23.12.2019 tarihi itibarıyla ihracat ve bağlantılı çıkış işlemleri için 7/24 çalışma esnasına uygun olarak hizmet vermeye başladığı belirtilmiştir.

Üyelerimize duyurulur.