Covid-19 Tedbirleri (25.03.2020)

İlgi: T.C. ISPARTA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 24.03.2020 tarihli, 91184103-800-E.5708 sayılı ve Covid-19 Tedbirleri konulu yazısı aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

İlgi: Bakanlığımız’ın (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) 23.03.2020 tarihli ve 49160035-800-E.75027 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla hayata geçirilen bazı önlemler kapsamında kamu ve özel sektöre yönelik yapım ve denetim hizmetlerinin sağlıklı olarak yürütülmesi için alınacak tedbirlere ilişkin düzenlenen 2020/9 sayılı genelge gönderilerek, genelgenin ilimiz dahilindeki kamu kurum ve kuruluşları ile yapı ruhsatı düzenleyen tüm kurumlara, yapının projelendirme, denetim ve müşavirlik hizmetlerini üstlenen kurum ve kuruluş ile bürolara, yapı müteahhitlerine, ilgili meslek odalarına acilen tebliğ edilmesi istenmiştir.

Ek: Genelge 2020/9 ( 5 Sayfa ) 

Üyelerimize duyurulur.