Fas Tarafından Sıcak Haddelenmiş Sac İthalatına Karşı Kesin Koruma Önlemi (21.05.2020)

İlgi: TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ tarafından 19.05.2020 tarihli, 34221550-100-4406 sayılı ve Fas Tarafından Sıcak Haddelenmiş Sac İthalatına Karşı Kesin Koruma Önlemi konulu yazısı aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

İlgi: a)25.10.2019 sayılı ve 10700 sayılı yazımız.

       b)Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 13.05.2020 tarihli ve E-00054361158 sayılı yazı.

İlgi(a)'da kayıtlı yazımızda, Fas tarafından "Sıcak Haddelenmiş Sac" ile ilgili 22 Ekim 2019 tarihinden itibaren 200 gün boyunca % 25 ek vergi uygulanacağı bildirilmişti.

Bu defa, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan ve ekte bir örneği sunulan yazıda, Fas tarafından sıcak haddelenmiş sac ithalatı için söz konusu önlemin %25'lik ek vergi şeklinde kesin önleme dönüştürüldüğü, ilgili önlemin 3 yıl boyunca uygulanacağı, ilk yıldan sonra % 25'lik ek verginin her yıl % 1 oranında düşürülmesine karar verildiği belirtilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.