VERBİS’e Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hakkında (24.06.2020)

İlgi: TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ tarafından 23.06.2020 tarihli, 5362 sayılı ve VERBİS’e Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hakkında konulu yazısı aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda VERBİS'e son kayıt süreleri sizlerden gelen talepler üzerine Birliğimizce yapılan etkin girişimler sonucu aşağıdaki tabloda yer alan şekilde uzatılmıştır.

Veri SorumlularıBaşlama TarihiSon TarihUZATILAN TARİH
Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları01.10.201830.06.202030.09.2020
Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumluları01.10.201830.06.202030.09.2020
Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumluları01.01.201930.09.202031.03.2021
Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları01.04.201931.12.202031.03.2021

Üyelerimize duyurulrur.