Çalışanlara Ait “Kimlik Bildirim Sistemi/Çalışan Bildirimi” Projesi (29.06.2020)

İlgi: T.C. ISPARTA VALİLİ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 08.06.2020 tarihli, 71961350-16055-(91244)-E.2020060516331599069 sayılı ve Çalışanlara Ait “Kimlik Bildirim Sistemi/Çalışan Bildirimi” Projesi konulu yazısı aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgi sayılı yazısı ile 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'nun 6 ncı Maddesi gereği her çeşit ticaret ve sanat amacı güden işyerleri ve öğrenci yurtları vb. yerlerde çalışanlar için o yerin sorumlu işleticisi tarafından örneğine uygun "Çalışanlara ait Kimlik Bildirme Belgesi" doldurulup muhtara onaylatılarak genel kolluk örgütüne verilmekte, alınan bu bildirimler ile ilgili Kanunun Ek 2 nci maddesi gereği Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderildiği;

Emek, kaynak ve zaman israfinın önlenmesi işveren ve kolluğun iş yükünün azaltılması amacı ile 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununda 25.03.2020 tarihinde yapılan düzenleme ile kanunun 6 ncı maddesine, çalışanlara ait Kimlik Bildirim işlemlerinin elektronik ortamda da yapılabileceği, bildirimlerin elektronik ortamda yapılması halinde ilgili maddede yer alan muhtar onayı hükmünün uygulanmayacağı, elektronik ortamda alınan bilgilerin muhtarlarla paylaşılacağı hususları eklendiği;

Bu kapsamda çalışanların kimlik bildirimlerinin elektronik ortamda alınmasına olanak sağlayacak "Kimlik Bildirim Sistemi/Çalışan Bildirimi" projesi Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığınca hazırlanarak 20.04.2020 tarihinde,https://kbscalisan.egm.gov.tradresinde işyerlerinin kullanımına açıldığı;

Sisteme kayıt olan işyerleri tüm çalışanlarını sisteme kayıt edecektir. İşe yeni giriş yapan çalışanların ilgili mevzuat gereği 3 gün içine sisteme kayıt edilecek çıkış işlemlerinde de bu süre göz önünde bulunduracaktır. Sorumlu işleticinin değişmesi halinde yeni işletici kimlik bildirme formu doldurarak sisteme kayıt yaptıkları kolluk birimine 24 saat içerisinde bildireceklerdir zamanında bildirilmeyen her çalışan için kanunun 17. Maddesi, sorumlu işletici değişikliğinin zamanında bildirilmemesi halinde ise kanunun 15. Maddesi gereği idari yaptırım uygulanacağı bildirilmiştir.

lgili sayıya istinaden Kimlik Bildirim Sistemini kullanacak işyerlerinin, Ek-1 de gönderilen İşyerlerinin Dikkat etmesi Gereken Hususlar doğrultusunda İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı veya Vergi Levhası (bir nüshada fotokopi halinde getirmek sureti) ile,https://adreskodu.dask.gov.tr/adresinden öğrenerek işyerlerinin adres kodu ve aktif olarak kullandıkları e-posta adresleri ile Ek-2'de gönderilen İşletici Kimlik Bildirme Belgesi Form-1 eksiksiz doldurarak iki nüsha halinde hazırlayıp, bağlı bulundukları Polis Merkezi Amirliğine müracaat ederek kayıt işlemlerini gerçekleştireceklerdir. Kayıtları yapılan işyerleri sisteme girdiğinde, EK-3 Uygulama Aşamaları'nda gönderilen talimatları takip edebilirler.

Konu hakkında ayrıntılı bilgiye  Çalışanlara Ait “Kimlik Bildirim Sistemi/Çalışan Bildirimi” Projesi   tıklayarak ulaşabilirsiniz

Üyelerimize duyurulur.