Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (05.07.2021)

Sayın Üyemiz;

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 09/06/2021 tarih ve 31506 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun çerçevesinde, Oda ve borsalara aidat borcu olan üyeler, borçlarını gecikme cezasız peşin olarak ödeyebilir veya gecikme cezasız olarak 6 taksitte ödemek üzere yapılandırabilirler. Yasadan faydalanmak isteyen üyelerin 30 Eylül 2021 tarihine kadar Odamız Oda Sicil Birimine dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

  • Kanun 31/04/2021 ve daha önceki dönemlere ilişkin vadesi geçmiş aidat borçlarını kapsamaktadır. 
  • Kanun kapsamında taksitlendirilen aidatların 1. taksit 1 Kasım 2021 tarihinde 2. taksit 30 Kasım 2021 tarihine kadar olmak üzere altı eşit taksitte ödenecektir.
  • Kanun kapsamında yapılandırılan aidatların taksit ödemeleri aylık olarak yapılır ve ödeme süresinde kısmen veya tamamen bir taksitin ödenmemesi durumunda yapılandırma iptal edilir.
  • Üyelerimizin taksitlendirme imkânından faydalanabilmeleri için 30 Eylül 2021 tarihine kadar Odamız Oda Sicil Birimine kaşe ve imzalı dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (web sayfamızdan ve oda veznelerinden, matbu dilekçe temin edilebilir.)
  • Peşin ödeme yapmak isteyen üyelerimiz de 30 Eylül 2021 tarihine kadar dilekçe ile müracaat ederek gecikme cezasız olarak borçlarının tamamını ödeyebilirler.

Bilgilerinize sunulur.