Fuar Başvuruları (16.07.2021)

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 16.07.2021 tarih ve 6745 sayılı yazıda;

Yurt İçinde Fuarların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esasların 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre Ana fuar takviminde yer almak üzere yapılacak fuar düzenleme başvuruları, fuarın düzenleneceği yıldan bir önceki yılın Ağustos ayının 1 inci günü sonuna kadar yapılabilmektedir.

Bu seneye mahsus olmak üzere, 2022 yılı Ana fuar takvimi başvurularının 2021 yılının Eylül ayının 1 inci günü sonuna kadar yapılması halinde başvurularının kabul edilmesine karar verilmiştir.

Yurtiçinde Fuar Düzenleme Yetki Belgesi sahibi üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Bilgilerinize sunarız.