Yapılandırma da son gün 31 Temmuz (23.07.2018)

ITSO Başkanı Başdeğirmen, geçmiş oda aidat borçlarının 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların yeniden yapılandırılması kanunu kapsamında  6 aya kadar taksitlendirileceğini belirtti. Son başvuru tarihi ile 31 Temmuz 2018. 7143 Sayılı “Vergi ve Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 18.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yasayla, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası gecikmiş üye aidatları da yapılandırma kapsamına alındı. Uygulama, aidat borçlarının 6 taksitle ödenmesini mümkün kılıyor. YAPILANDIRMA İÇİN DİLEKÇELİ BAŞVURU ŞARTI Konuyla ilgili kapsamlı bilgi veren ve Oda üyelerinin  31 Temmuz 2018 tarihine kadar yapılandırmaya davet eden Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Başdeğirmen şu bilgileri verdi:

“Kanun, gecikmiş önceki aidat alacaklarının tahsili için uygulanacaktır. Oda üyelerimizin yapılandırma imkanından yararlanabilmesi için 31.07.2018 tarihine kadar Odamıza bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Taksitli ödeme yapmak istemeyen üyelerimiz başvuru dilekçelerinde belirtmek kaydıyla, ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar aidat borcu aslının tamamını yatırarak bu kanun hükmünden yararlanabilirler. Toplam borç azami altı takside bölünebilir. Birinci taksitin son ödeme günü 31.07.2018 olup, kalan beş taksit aylık periyodlar halinde tahsil edilecektir.

DİKKAT: ÖDEMELER ZAMANINDA YAPILMAZSA, AİDAT BORCU ZAMLI HALİNE DÖNECEK

Taksitlerden herhangi birinin Kanunda öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, yapılandırma iptal edilerek aidat borcu eski haline döndürülecektir. Ödenmeyen kısma 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilecektir. Ödemenizi kredi kartı ile tek çekim veya taksitli olarak da yapabilirsiniz. Anılan madde 31.03.2018 tarihinden (bu tarih dahil) önceki alacakların tahsilini düzenlediğinden 2018 Haziran ayında ödenmesi gereken 2018 yılı yıllık aidat ve munzam aidat taksitleri kapsam dışındadır”