NASIL ÜYE OLABİLİRİM?

ŞİRKET/ŞAHIS İŞLETMESİ NASIL KURULUR?

Gerçek kişi şahıs işletmesi olarak Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret ve Sanayi Odasına kayıt olabilmek için 1. sınıf deftere tabi olunması gereklidir. Bu şarta tabi olup kayıt yaptırabilmek için kişilerin aşağıda belirtilen evraklarla birlikte Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvuru yapmaları gereklidir. Tescil öncesinde gerçek kişi şahıs işletmesi olarak MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir. Tescilde istenilen evraklar aşağıda belirtilmiştir.

 • Mükellefiyet belgesi (ıslak imzalı)
 • 1. Sınıf defter tasdik fotokopileri
 • Nüfus cüzdan fotokopisi ( 2 fotokopi ) ve ikametgah ( 1 asıl 1 fotokopi, Isparta dışında ikamet edenlerden )
 • 2 adet fotoğraf
 • Vergi levhası fotokopisi ( 2 adet )
 • Kayıt talep formu
 • Taahhütname
 • Tescil talepnamesi (örneği ticaret sicil tarafından verilir. 1 asıl 1 fotokopi )
 • Harç ve ilan ücretlerinin dekont asılları

ANONİM/LİMİTED ŞİRKET NASIL KURULUR?

Ticaret sicil müdürlüğünden unvan sorgulaması yapıldıktan sonra MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) üzerinden başvuru yapılır. Ticaret sicilin onayından sonra mersis talep numarasıyla noterden anasözleşme ve tescil talepnamesi çıkartılır. Bankaya şirket sermayesinin %25 bloke edilir ve aşağıdaki evraklarla birlikte ticaret sicil müdürlüğüne müracaat edilir.

 • Kayıt talep formu
 • Taahhütname
 • Ana sözleşme ( 5 asıl, 2 fotokopi )
 • Şirket unvanı altında Tescil Talepnamesi ( 2 asıl 1 fotokopi)
 • Şirket kuruluş dilekçesi bildirim formu ( mersiste hazırlanmış 3 asıl )
 • Kurucular beyanı ( 3 asıl )
 • Kimlik fotokopisi ( 4 adet ), ikametgah ( 2 asıl 2 fotokopi, Isparta dışında ikamet edenlerden)
 • 2 adet fotoğraf
 • Kira kontratosu ya da tapu fotokopisi ( 4 fotokopi )
 • Banka bloke dekontunun aslı ve banka bloke üst yazısı
 • İlan ve rekabet kurumu ücreti dekont asılları
 • Şirket ortak ve yetkililerine ait SGK işe giriş bildirgeleri ( 1 asıl 1 fotokopi )
 • SGK taahhütnamesi ( 1 asıl 1 fotokopi )