Türkiye'de Kerevit Üretim ve Pazarlamasının Geliştirilmesi

 

Projenin Süresi: 22 Nisan 2011 - 22 Ağustos 2012

 

Projemizin Amaçları:

 • Doğal kerevit stoklarının korunması yoluyla sürdürülebilir bilinçli avcılığın sağlanması,
 • Çarpan etkisi ile gelirin arttırılması,
 • Vasıfsız iş gücünün istihdama kazandırılması,
 • Sürdürülebilir gıda güvenliği,
 • Rekabet gücünün arttırılması,
 • AB üyesi ülkeler ile iletişim ve karşılıklı deneyim paylaşımıdır.

 

Projenin Yurt Dışı Ortağı: South Bohemia Üniversitesi'nin (Prag, Çek Cumhuriyeti) Sorumlulukları

Çek Cumhuriyeti ve diğer AB Üyesi ülkelerdeki kerevitin;

 • Durumu,
 • Avcılığı,
 • Yetiştiriciliği,
 • İşlemesi,
 • Pazarlaması ve AB mevzuatı

hakkında katkı sağlamaktır.

 

Projenin Yerel Ortağı: Süleyman Demirel Üniversitesi'nin (Isparta, Türkiye) Sorumlulukları

 • Kerevit Yetişitiriciliği,
 • Avcılığı,
 • İşlemesi
 • Gıda Güvenliği
 • Pazarlama Kanallarının oluşturulması

hakkında teorik ve pratik eğitim verilmesine katkı sağlamaktır.