GENEL SEKRETERLİK

 • Nihal İSPİR

  Görevi:Genel Sekreter

  Doğum Yeri:Elazığ

  Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans

  e-Posta:nihal.ispir@itso.org

  Telefon:+90 246 232 94 96

 • İ. Ertan BOZKURT

  Görevi:Muhasebe

  Doğum Yeri:Isparta

  Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans

  e-Posta:ertan.bozkurt@itso.org

  Telefon:+90 246 232 94 96/ 115

 • Murat ÖZELÇİ

  Görevi:Proje Uzmanı

  Doğum Yeri:Karabük

  Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans

  e-Posta:murat.ozelci@itso.org

  Telefon:+90 246 232 94 96/ 104

 • Ercüment ÇELİKÖZ

  Görevi:Ticaret Sicil

  Doğum Yeri:Isparta

  Öğrenim Durumu:Lisans

  e-Posta:ercument.celikoz@itso.org

  Telefon:246 232 94 96 / 111

 • Alpaslan AKAGÜNDÜZ

  Görevi:Ticaret Sicil

  Doğum Yeri:Isparta

  Öğrenim Durumu:Lisans

  e-Posta:alpaslan.akagunduz@itso.org

  Telefon:+90 246 232 94 96/112

 • Hilal DERELİ

  Görevi:Oda Sicil

  Doğum Yeri:Isparta

  Öğrenim Durumu:Önlisans

  e-Posta:hilal.dereli@itso.org

  Telefon:+90 246 232 94 96/ 113

 • İmran GÜL

  Görevi:Yazı İşleri ve Arşiv

  Doğum Yeri:Isparta

  Öğrenim Durumu:Lise

  e-Posta:imran.gul@itso.org

  Telefon:+90 246 232 94 96/123

 • Yusuf KAYACAN

  Görevi:Bilgi İşlem

  Doğum Yeri:Isparta

  Öğrenim Durumu:Önlisans

  e-Posta:yusuf.kayacan@itso.org

  Telefon:+90 246 232 94 96/117

 • Cem SELEK

  Görevi:Bilgi İşlem

  Doğum Yeri:ISPARTA

  Öğrenim Durumu:Önlisans

  e-Posta:cem.selek@itso.org

  Telefon:0246 232 94 96 / 117

 • Muhammed Çetin

  Görevi:Tekniker

  Doğum Yeri:ISPARTA

  Öğrenim Durumu:Lise

  e-Posta:muhammed.cetin@itso.org

  Telefon:+90 246 232 94 96 / 101

 • Muazzez BOYACI

  Görevi:K-Belgeleri/Kapasite

  Doğum Yeri:Isparta

  Öğrenim Durumu:Lisans

  e-Posta:muazzez.boyaci@itso.org

  Telefon:+90 246 232 94 96/ 108

 • Fadime KARCI

  Görevi:Muamelat Memuru

  Doğum Yeri:Isparta

  Öğrenim Durumu:Önlisans

  e-Posta:fadime.karcı@itso.org

  Telefon:+90 246 232 94 96/ 109

 • Özlem SOYÇİÇEK

  Görevi:Özel Kalem

  Doğum Yeri:Isparta

  Öğrenim Durumu:Önlisans

  e-Posta:özlem.soycıcek@itso.org

  Telefon:90 246 232 94 96/ 0

 • Nihan KABAYEL

  Görevi:Memur

  Doğum Yeri:ISPARTA

  Öğrenim Durumu:Önlisans

  e-Posta:nihan.kabayel@itso.org

  Telefon:246 232 94 96 / 110

 • Fatma YILMAZ

  Görevi:Hizmetli

  Doğum Yeri:Isparta

  Öğrenim Durumu:İlk Öğretim

  e-Posta:

  Telefon:+90 246 232 94 96/106

 • Kamile BİLGİÇ

  Görevi:Hizmetli

  Doğum Yeri:Isparta

  Öğrenim Durumu:İlk Öğretim

  e-Posta:

  Telefon: