Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı TR 61 Düzey 2 (Antalya-Isparta-Burdur) bölgesinde kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere kurulmuştur.