Kredi Garanti Fonu

KGF, küçük ve orta ölçekli işletmelere kefalet sağlamak bu işletmelere destek vermek ve işletmelerin yatırım finansmanında banka kredisi kullanmalarını mümkün hale getirmek amacıyla Temmuz 1991’ de kurulmuştur.

KGF, KOBİ2`lere verdiği kefalet ve üstlendiği risk ile bu işletmelerin daha çok banka kredisi kullanabilmelerini sağlamakta, uzun vadeli ve uygun maliyetli kredilerden küçük işletmelerimizin de yararlanmasını mümkün hale getirmektedir